Představení konference

Termín konání akce: 4. – 6. 10. 2011 (2., 3. a 4. den konání veletrhu)
Místo konání: BVV, plocha mezi výstavními expozicemi
Cíl akce: nabídnout vystavovatelům a návštěvníkům veletrhu Transport a logistiky představit trendy, novinky a případové studie z oboru dopravy a logistiky

Cílová skupina:
V předchozím ročníku 8 % návštěvníků z celkového počtu 82 230 (veletrh se konal souběžně s MSV 2009) přišlo s prioritním zájmem o veletrh Transport a Logistika a celkem ho navštívilo 16 000 návštěvníků. Logistická konference je primárně zaměřená právě na tuto cílovou skupinu návštěvníků a na vystavovatele veletrhu Transport a logistika, kterých bylo v loňském roce 150.

Formát konference:
Konference se bude konat ve dvou konferenčních blocích za den.
Každý blok uvede hudební znělka konference. Moderátor uvede speakera, který bude cca 20 min hovořit na dané téma. Prostorům pro dotazy bude dáno 10 min v závěru každé prezentace.
Konferenční program bude tématicky pokrývat následující témata: trendy a vývoj logistického trhu, manipulační a skladovací techniku, obalové materiály, logistiku - služby pro dopravu, komunikační, informační a řídicí systémy pro logistiku, výzkum a vzdělávání, principy udržitelného rozvoje.
Na na konec každého konferenčního dne budou zařazeny případové studie. Tento oblíbený formát navrhujeme s cílem ukázat skutečné přínosy prezentovaných technologií či trendů v praxi.

Oslovení účastníků konference
- Kanály BVV
- Distribuce pozvánky a letáku v jednom – do přihrádek vystavovatelům + adresný mailing
- Samostatná internetová prezentace konference
- Elektronická pozvánka
- Hlasování na Eulogu o case study, kterou by chtěli na konferenci vidět.

Plánovaný program:

Úterý 4. 10. 2011

10:00 Zahájení konference – úvodní slovo

10:10 Aktuální trendy v námořní přepravě kusového zboží
Přednáší: Ing. Petr Rožek, ředitel divize Air & Sea Logistics společnosti DACHSER Czech Republic a.s.

14:30 Chemická logistika ve střední Evropě
Přednáší: Ing. Jaroslav Čermák, DUSLO a.s.

Středa 5. 10. 2011

10:30 TomTom v provozu Just-In-Time – případová studie Fleet Management
Přednáší: Ing. Miroslav Auzký, jednatel společnosti D&COMM s.r.o.

11:00 Případová studie tahače pro výrobní linky
Přednáší: Ing. Miroslav Abrahám, produktový manager tahačů a specialista logistických řešení Toyota Material Handling CZ s.r.o.

14:30 Simulace – prostředek pro inovace
Přednáší: Petr Jalůvka, jednatel společnosti Dynamic Future

15:00 Moderní trendy v řízení Supply Chains
Přednáší: prof. Ing. Ivan Gros, CSc., prorektor pro strategii a aplikovaný výzkum Vysoké školy logistiky v Přerově

Čtvrtek 6. 10. 2011

10:30 Logistická řešení v dopravě šetrná k životnímu prostředí
Přednáší: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta

11:00 Případová studie DACHSERu pro OTIS Břeclav a kontraktní logistika
Přednáší: Ing. Tadeáš Kos, vedoucí pobočky Břeclav společnosti DACHSER s.r.o.

15:00 Vysokoškolské vzdělávání v logistice
Přednáší: JUDr. Ivan Barančík, rektor Vysoké školy logistiky v Přerově

Prezentace ke stažení:

Aktuální trendy v námořní přepravě kusového zboží
Chemická logistika ve střední Evropě
TomTom v provozu Just-In-Time – případová studie Fleet Management
Případová studie tahače pro výrobní linky
Simulace – prostředek pro inovace
Moderní trendy v řízení Supply Chains
Případová studie DACHSERu pro OTIS Břeclav a kontraktní logistika
Vysokoškolské vzdělávání v logisticeOrganizátor akce

Eulog.cz

Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

Transport a Logistika

ZLATÝ PARTNER KONFERENCE

DACHSER Intelligent Logistics

Partneři konference:

Veletrhy Brno
Toyota
TomTom
D&COMM
it2b.cz
Eulog.cz Reliant