Představení přednášejících

Tadeáš Kos - Případová studie DACHSERu pro OTIS Břeclav a kontraktní logistika
- vedoucí Dachser Břeclav

Tadeáš Kos začal pracovat pro Dachser Břeclav v roce 2006. O rok později byl jmenován vedoucím projektu certifikace C-TAPT Dachser Břeclav. V roce 2008 přinesl vedení projektu zavedení TPM a 5S standardů. Ve stejném roce získal certifikaci na post Certifikovaný manažer logistiky. V roce 2009 se stal vedoucím projektu certifikace AEO Dachser Břeclav a vedoucím projektu prvního zavedení skladového systému MIKADO. Následný rok převzal plnou zodpovědnost za operativní řízení Dachser Břeclav. Úspěšně plně zavedl projekt Interní Logistiky pro OTIS Escalators a aktivně začal spolupracovat s Dachser Shanghai na zavedení logistického projektu pro OTIS China. V roce 2011 se aktivně podílel na zavedení projektu Interní Logistiky pro OTIS CLC MOD.


Ing. Petr Jalůvka - Simulace – prostředek pro inovace
- jednatel, Dynamic Future

Petr Jalůvka je jednatelem společnosti Dynamic Future. Vystudoval VŠB-TU Ostrava. Studia ukončil v roce 1999 a následně začal pracovat v Železárnách a drátovnách v Bohumíně na pozici logistika. O rok později se z něj stal logistik dceřiné společnosti ŽDB TRANS Bohumín. Od roku 2001 patří mezi spoluzakladatele firmy DYNAMIC FUTURE, s.r.o. se sídlem v Ostravě, v níž pracuje dodnes jako projektový manažer a vykonává funkci jednatele společnosti. V roce 2007 se stal členem Komory logistických auditorů s přiděleným identifikačním číslem logistického auditora 07016. V současné době je členem Rady KLA zodpovědným za metodiku logistického auditu. Více než 15 let se věnuje oblasti dynamické simulace v podmínkách českých a slovenských firem. Intenzivně se věnuje přednáškové činnosti a je garantem vzdělávacích programů pro SW Witness.


prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. - Logistická řešení v dopravě šetrná k životnímu prostředí
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta

Václav Cempírek je profesor Katedry technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty J. Pernera na Univerzitě Pardubice. Vystudoval nejprve Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, fakultu Provozu a ekonomiky dopravy a spojů, a poté Dopravní fakultu Jana Pernera na Univerzitě Pardubice. Aktivně se podílel na řadě významných projektů, např. v roce 2009 – 2010 byl členem týmu Ministerstva dopravy v projektu optimalizace svozu a rozvozu malých zásilek s využitím silniční a železniční dopravy pro Institut Jana Pernera, o.p.s. V. Cempírek je členem presidia České logistické asociace, člen redakční rady časopisu Logistika a Logistik News. Dále spolupracuje s Vysokou školou technickou ve Wildau u Berlína, s Vysokou školou technickou v Erfurtu, s TU Dresden, s Průmyslovou a obchodní komorou Magdeburg v oblasti na technologie a řízení dopravy a logistiky. Je schopen odborně posoudit ekonomické a procesní stránky projektu z oblasti dopravy a logistiky s akcentem na dopravní prostředky.


Jaroslav Čermák - Chemická logistika na východ od Evropy
- vedoucí technolog, DUSLO, a. s.

Jaroslav Čermák pracuje ve společnosti Duslo, a.s. na pozici vedoucí technolog, vedoucí silniční dopravy a bezpečnostní poradce. Zároveň pracuje pro Svaz chemického a farmaceutického průmyslu SR jako vedoucí komise logistiky a DINS, je koordinátor projektu ChemLog. V roce 1986 promoval na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině na Strojní a elektrotechnické fakultě. Své vzdělání si dále rozšiřuje, např. v roce 2004 se stal auditorem SQAS Road, Cleaning station, Transport services  – CEFIC v Bruselu. Mezi jeho odborné znalosti patří přeprava nebezpečného nákladu silniční, železniční i námořní. Dále likvidace nehod s nebezpečným nákladem, koordinace pomoci v Evropě a přeprava logistických systémů chemického průmyslu v Evropě. Aktivně se podílel např. na vybudování systému nebezpečných věcí v Duslo a.s. podle ADR, RID, IMDG code, vybudování národního centra havarijného systému DINS, zapojení havarijního systému DINS do evropské sítě  ICE – CEFIC a dalších významných projektech.


Jan Kohák - Případová studie tahače pro výrobní linky
- product manager, Toyota Material Handling CZ

Jan Kohák od dubna 2008 pracuje jako product manager ve společnosti Toyota Material Handling CZ. Toyota Material Handling Group patří ke světové jedničce v manipulační technice a je předním poskytovatelem souvisejících služeb a řešení. Své pracovní zkušenosti získal ve společnostech BT Česká republika a Novum Industry. Jako product manager má spoluzodpovědnost za plnění firemních cílů v prodeji, odpovědnost za produktovou a technickou podporu prodejního týmu a spolupracuje s centrálou při vývoji nových produktů na základě marketingového plánu. Promoval na VŠE v Praze, na Fakultě financí a účetnictví.


prof. Ing. Ivan Gros, CSc., - Moderní trendy v řízení Supply Chains
- prorektor pro strategii a aplikovaný výzkum Vysoké školy Logistiky

Ivan Gros je absolventem ČVUT. Následně pracoval 8 let ve Spolchemii v Ústí nad Labem. Nyní zastává funkci prorektora VSLG v Přerově. Na VŠCHT je vedoucím Ústavu managementu a ekonomiky, dále je profesorem na VSB Ostrava. Do roku 2009 byl viceprezidentem CLA.Organizátor akce

Eulog.cz

Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

Transport a Logistika

ZLATÝ PARTNER KONFERENCE

DACHSER Intelligent Logistics

Partneři konference:

Veletrhy Brno
Toyota
TomTom
D&COMM
it2b.cz
Eulog.cz Reliant